Postup zhotovenia

 

ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK je unikátny systém vhodný na sanáciu vnútorných stien nádrží na pitnú vodu a vodojemov. Jeho montáž prebieha zložením jednotlivých prvkov a zvarením spojov, je teda pomerne jednoduchá a zaručuje tesnosť nádrže.

 

 

Výhody:

 

  • •  ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK je vyrobený z materiálu PE - HD, ktorý je hygienicky nezávadný a je vhodný pre styk s pitnou vodou. Náklady na údržbu a čistenie tohto materiálu sú minimálne a pri čistení je možné používať vysokotlaké čističe.

 

  • •  časová nenáročnosť pred začatím montáže systému, minimálne povrchové úpravy podkladovej plochy pred začiatkom montáže (úprava je potrebná pri väčších nerovnostiach alebo nepevných časticiach, ktoré sa olupujú)

 

  • •  možnosť prevádzky druhej komory vodojemu bez väčšieho obmedzenia

 

  • •  pomocou extrúderových zvarov spájaných častí sa zabezpečí maximálna tesnosť nádrže, výstupky na zadnej strane ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní umožňujú prietok kvapaliny v prípade výskytu trhlín a tým je možná permanentná kontrola tesnosti nádrže.

 

 

 

 

Pozrite si celý systém montáže v jednotlivých krokoch:

 

 

 

KROK 1

Montáž upevňovacích líšt na stenu nádrže a ukotvenie platní ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK do vodiacich líšt systémom klick.

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 2

Montáž ďalších ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní na stenu nádrže

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 3

Príprava zvarov zaškrabaním a extrúderové zvarovanie ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní do celku

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 4

Varianta 1 - Zváranie kútových spojov

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 4

Varianta 2 - Vytvorenie a zváranie stenovo - podlahových prechodov pod 45° uhlom

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 5

Zváranie potrubných prechodov, zváranie jímky z ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní a inštalácia "kontroly výtoku kvapaliny"

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 6

Opláštenie oválnych stĺpov systémom ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 6

Opláštenie hranatých stĺpov systémom ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní

 

EhcaEhca

 

 

 

KROK 7

Montáž horizontálneho stenového zakončenia ETERTUB-aqua® / HYDRO CLICK platní pomocou ukončovacej lišty s gumovým tesnením

 

Ehca